top of page

KVKK ve Aydınlatma Metni

30. TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Partner Grup Paz. İlt. Tur. Tic. Ltd. Şti. (Kurum) tarafından “ 30. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi” (Kongre) çerçevesinde hazırlanacak olan kayıt işlemlerinin ve bildiri özetlerinin toplanabilmesi için kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 

İşlenen Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kuruma gönderilmek üzere hazırlanmış bildiriler; konaklama işlemlerinin yapılabilmesi, kongre kayıt işlemlerinin tamamlanması, bildiri özetlerinin alınabilmesi, bildiri sunum ve yazım kuralları açısından değerlendirilmesi, bildirinin kabul edilmesi halinde bildiri sahibi ile iletişime geçilmesi amacıyla sınırlı olmak kaydıyla bildiri özeti hazırlayanlara ait kişisel veri niteliğindeki ad, soyad ve iletişim bilgisi ile varsa, akademik unvan, çalıştığı kurum ve ORCID bilgileri işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel veriler yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Kongre’nin işbirliği ortaklarına (Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği) aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Kurum tarafından yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için online kayıt ya da elektronik posta vasıtasıyla toplanmaktadır. 

Söz konusu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası (c) bendi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ve (e) bendinde yer alan “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” hükmü uyarınca işlenmektedir.

 

İlgili Kişinin Hakları

Konu hakkında Kanunun 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, taoms2023@grouppartner.com ya da info@grouppartner.com adreslerine yazılı/elektronik dilekçe olarak iletebilirsiniz.

online_bildiri_ozeti_sistemi_button_tr.png
bottom of page