top of page

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERİMİ (Son Gönderim tarihi: 15 Ekim 2023)


Akademik Teşvik Başvurusu ve Doçentlik başvurunuzda mağduriyet olmaması adına belirtilen son gönderim tarihine kadar tam metinlerinizin sisteme girmiş olması gerekmektedir.


Bildiri gönderimi sadece elektronik sistem üzerinden kabul edilecektir.


Online bildiri sistemi ile adım adım bildirinizin sisteme girişini yapabilirsiniz. Bildirinizi sisteme girebilmeniz için, e-posta adresinizden oluşan bir kullanıcı adı ve şifrenizi girerek öncelikle sisteme kayıt olmalı ve sonra sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.


Bildiri gönderimi esnasında bildiri yazım kurallarına uymayan bildiriler değerlendirilmeye alınmayacaktır.


Gönderilen bildirilerin kabulü hakem değerlendirmesi sonucunda açıklanacaktır.

Tüm sunumlar bilimsel ön incelemeden geçirilerek kabul edilecektir.

 

Tek olgu sunumları Poster sunumu olarak değerlendirilecektir.

 

Tek olgu sunumları literatür derlemesi desteği şartıyla sözlü sunum olarak kabul edilecektir.

Tam Metin Şablonunu Buraya Tıklayarak Görüntüleyebilirsiniz.
(Tam metin olarak yayınlanmasını istediğiniz makaleler için tam metin şablonu kullanılması gerekmektedir.)


Bildiri Özeti Gönderim Kuralları
Bildiri gönderimi sadece elektronik sistem üzerinden kabul edilecektir. Online Bildiri sistemi ile bildirinizin sisteme girişini yapabilirsiniz. (
www.taoms2023.org)

1. Sözlü ve poster sunumlar Türkçe veya İngilizce hazırlanabilir.
2. Tüm bildiri özetleri hem Türkçe hem de İngilizce olmalı ve sunulacak olan içeriği belirtecek şekilde 250 kelimeyi geçmemelidir.
3. Orijinal çalışma özetlerinin “amaç, yöntem, bulgular, sonuç” bölümlerini içermesi, olgu sunumu özetlerinin “giriş, vaka sunumu, sonuç” bölümlerini içermesi gerekmektedir.
4. Sunum içerikleri orijinal olmalı ve TAOMS 2023 kongresi öncesinde sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır.
5. Yazarlar bildiri özetlerini kongre bilimsel komitesine gönderdiklerinde bildirilerinin kongre kitabında basılmasını kabul etmiş sayılırlar.
6. Sunum içeriğinin tüm yazarlar tarafından kabul edilmiş olması sorumlu yazarın sorumluluğundadır.
7. Bildiri özetlerinin yazarın tercihini dikkate alarak, sözlü sunum veya poster sunumu olarak kabulü TAOMS 2023 Bilimsel Komitesi tarafından belirlenecektir.
8. Sözlü sunumlar 8 dakika sunum 2 dakika tartışma (10 dakika) olacak şekilde planlanmalıdır.
9. Başlıkta her kelimenin ilk harfi büyük diğer harfleri küçük olmalıdır. İsim ve soyad bilgileri açık bir şekilde yazılmalıdır, kısaltma kullanılmamalıdır.
10. Bildirinizin başarılı bir şekilde gönderilmiş olmasını takiben, sistemden tarafınıza bir e-posta gönderilecektir.
11. Sadece doğru bir şekilde gönderimi tamamlanmış olan bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecek ve tamamlanmamış taslak bildiriler 1.10.2023 tarihinde sistemden silinecektir.
12. Yazarlar, bildiri son gönderim tarihinden itibaren özetlerinin kabulü / reddi konusunda elektronik posta yoluyla bilgilendirilecektir.
13. Bildiri kabulü için, katılımcının kongre kaydını gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. Kongreye katılmayacak katılımcıların bildirileri onaylanamamaktadır.
14. Bildiri kabulünüzden itibaren kabul yazısı talep edebilirsiniz. Bildiri kabul yazısı taleplerinizi 
taoms2023@grouppartner.com adresine iletmenizi rica ederiz.

TAOMS’23 SUNUM ÖDÜLLERİ
1. En iyi sözlü ve poster sunumu ödüllendirilecektir.
2. Sunan kişinin “DUS Asistanı, Doktora Asistanı,  Uzman Diş Hekimi ve Dr. Diş Hekimi (Doktor Diş Hekimi)” olması ve önceden bu ödülü almamış olması gerekmektedir.
3. Sunum içeriği orijinal olmalı, önceden sunulmuş veya yayınlanmış olmamalıdır.

online_bildiri_ozeti_sistemi_button_tr.png
online_bildiri_ozeti_sistemi_button_tr.png
bottom of page